Eliminating 
Pseudowork
Highlighting the meaningless tasks, eating our time, happiness, and productivity 

Do you experience pseudowork?

Up to 76% of Danes have experience with doing useless tasks at work, 13% almost daily.

The course consists of three elements:

 

 1: Background Knowledge

Unnecessary complexity and pseudowork arise as we grow more comfortable with the understanding that we have no impact on how complex our workplace becomes. We overlook all the little things that grow big and overwhelming, increasingly demanding more of our resources. The participants learn to recognize the good intentions that obstruct productivity and which conceptions and organizational cultures that produce the most meaningless work.

2: Spotting pseudowork

The participants are introduced to a series of well-proven methods in becoming familiar with the pseudowork that exists within the organization. Concurrently, participants will learn how to dismantle mechanisms that lead to employees perceiving assigned tasks as worthless.

3: Organizational changes – on micro- and macro-level

With inspiration from companies that actively fight bureaucracy, pseudowork, and the belittling of employees, we examine how both small and larger changes in the organizational structure and the behavioral design can neutralize pseudowork.

 

Why is it important?

Pseudowork kills productivity, innovation, and the joy of going to work. The elimination of meaningless work is a precondition of a meaningful workplace.

Studies have shown that people who find their work meaningful are more productive, innovative, and loyal. But pseudowork is also a taboo, demanding a great deal from leaders who often lack the knowledge and insight to eliminate it. In this module, we demonstrate how both leaders and employees benefit from addressing the issue.

 

How do I benefit?

Learn how to see your organization from a different angle. Spotting pseudo-work is also the phrasing of new questions towards your organization.

Regardless of whether you call it pseudowork, meaningless work, Bullshit Jobs, or merely want to learn how to replace complexity with an easier alternative, this course will teach you to perceive value creation in your organization differently, which will make you a wiser and better equipped leader.

The course is facilitated in Danish or English according to participants’ needs. 

Practical information

Facilitator: Dennis Nørmark

Please reach out for details on pricing

Kurset består af tre elementer:

 

1: Baggrundsviden

Kompleksitet og pseudoarbejde opstår, fordi vi har vænnet os til, at vi ingen indflydelse har på, hvor komplekse vores arbejdspladser bliver. Vi overser alle de små ting, der vokser sig store og tunge og tager flere og flere af vores ressourcer. Deltagerne lærer at forstå, hvad det er for gode intentioner, der spænder ben for os, og hvilke forestillinger og organisationskulturer der producerer mest meningsløst arbejde.

2: Træning i at spotte pseudoarbejde

Der findes en række velafprøvede metoder til at blive klogere på organisationens pseudoarbejde, som deltagerne introduceres til samtidigt med, at de lærer, hvordan de bedre kan afdække de mekanismer, der fører til, at ansatte sidder med arbejde, de ikke føler, der skaber værdi.

3: Organisatoriske mikro- og makroændringer

Med inspiration fra virksomheder, der gør noget aktivt for at modvirke bureaukratisering, pseudoarbejde og umyndiggørelse af medarbejdere, ser vi på, hvordan man, med større og mindre organisatoriske ændringer og adfærdsdesign, kan modarbejde produktionen af pseudoarbejde.

 

Hvorfor er det vigtigt? 

Pseudoarbejde kvæler produktivitet, arbejdsglæde og innovation. Eliminering af meningsløst arbejde er en forudsætning for en meningsfuld arbejdsplads.

Studier har vist, at mennesker, der oplever deres arbejde som meningsfuldt, er både mere produktive, innovative og loyale. Men pseudoarbejde er også et tabu, og det kræver meget af lederen, der ofte er forudsætningsløse i kampen imod det. I denne træning viser vi, hvordan både medarbejdere og ledere får mere ud af at adressere problemet.

 

Hvad får du ud af kurset?

Lær at se din organisation fra en ny vinkel. Træning i at spotte pseudoarbejde er en træning i at stille nye spørgsmål til din organisation.

Uanset, om du kalder det pseudoarbejde, meningsløst arbejde, Bullshit Jobs eller blot ønsker at lære, hvordan du kan give kompleksiteten kvalificeret modspil, vil du på kurset lære at betragte værdiskabelsen i din organisation på en anden måde, der gør dig til en klogere og mere velinformeret leder.

Kurset afholdes på dansk eller engelsk, efter deltagernes behov. 

 

Praktisk information

Facilitator: Dennis Nørmark

Kontakt os venligst for pris

Feel free to reach out:

Philosophy and contents:

Dennis Nørmark
dno@voluntasadvisory.com

Senior Advisor & Head of Learning

Dennis

Logistics and booking:

Carl Emil Zacho Böye
czb@voluntasadvisory.com

Junior Associate

Want to know more?

Sign up here to get more information on dates, prices, location, speakers and more when we are ready to announce this.